Kærlighedsterapi

Hvorfor er der nogen der igen og igen tiltrækker partnere, der ikke er committede nok? Hvorfor er der nogen, der aldrig møder deres livs kærlighed? Hvorfor havner vi tit i de samme parforholdsmønstre, som vi egentlig havde vedtaget med os selv skulle være over and out? 

Nissen flytter tilsyneladende med – men HVORFOR? 
Det satte jeg mig for at finde ud af, og i 2014 tog jeg derfor Joan Ørtings Sexologuddannelse og efteruddannede mig bagefter til Relation&Traume-terapeut hos Stellah Søgård. 

Dér lykkedes det mig faktisk at finde de vise sten i forhold til hvorfor nogle mennesker tilsyneladende har masser af venner, har let ved at få (de rigtig gode) kærester og skaber længerevarende parforhold, mens andre går igennem et helt liv uden en partner. 

Svaret ligger i tilknytnings-teorien

Kort fortalt handler den om at vi som helt små udvikler en skabelon for hvad kærlighed er – og hvordan vi skal opføre os for at opnå den.

Når vi som børn oplever, at kærligheden er betinget, betinget af vores evne til at være lydige, dygtige, stille eller hvad der nu forventes af os fra vores forældre, kodes dette ind i os og indprenter et billede af, hvad kærlighed er. 

Dette billede sammen med en strategi for hvordan vi bedst opnår kærligheden fra vores forældre udgør vores primære tilknytningsmønster, som får betydning for os resten af livet. Det afgør nemlig vores evner til at skabe sunde, nærende (kærligheds)relationer.  

Hvis vi er så heldige at blive født ind i en familie med masser af ressourcer og masser af nærvær, så videreudvikler vi den trygge tilknytningsform, vi er født med. Så har vi en oplevelse af, at vi er værd at elske som dem vi er, og vi kan sætte ord på vores behov i tryg forventning om at de bliver opfyldt. 

Hvis vi i stedet bliver født ind i en familie, der fungerer knap så godt, så lærer vi, at vi må tilpasse os andre, at vores behov ikke er vigtige, at vi skal gøre noget særligt for at opnå kærlig opmærksomhed og måske endda at vi skal klare os selv, for vi kan ikke forlade os på at vores forældre tager hånd om os på den måde vi har brug for. Og så udvikler vi en af de tre utrygge tilknytningsmønstre: den undvigende, den ambivalent-nervøse eller den desorganiserede tilknytningsform. 

Og alt afhængig af hvilken af de tre utrygge tilknytningsmønstre og i hvilken grad, så bliver vi udstyret med en kærligheds-skabelon, der kommer til at få betydning for vores kærlighedsliv og sociale liv som voksne. 

Disse mønstre ligger i vores ubevidste og der har de magt over os. Indtil vi bliver bevidste om dem, men det er faktisk ikke nok til at de forsvinder. Vi er nødt til at gennemgå et indre helings-arbejde for at få helet mønstrene en gang for alle – på alle 3 planer. 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag en healing, der hjælper dig til at åbne dig og modtage kærlighed og overflod.

Et forløb kærlighedsterapi healer 360 grader rundt

I et forløb med kærlighedsterapi arbejder vi på at styrke din trygge tilknytning. Det gør vi nænsomt gennem samtale og øvelser, som har til formål at “lande” dit nervesystem, omprogrammere din opfattelse af kærlighed, hele gammel smerte og mentalt at forstå hvad der ligger til grund for dine udfordringer i livet både før og nu. 

Almindelig psykoterapi handler ofte om at udforske klientens fortid, så man kan kortlægge de dysfunktionelle og følelsesmæssige mønstre, der ligger bag de psykiske problemer. Det er også ofte gavnligt at forstå sin fortid og hvilken indvirkning den har (haft) på ens liv, men det heler ikke noget i sig selv at blive klar over, hvad ens udfordringer i livet skyldes! Bevidsthed i sig selv gør ikke en i stand til at handle anderledes. Måske kender du det fra dig selv, at du godt ved at du gør som du gør, men fortsætter alligevel med det, selvom det ikke er til dit eget bedste. Vores tilknytningsmønstre ligger så dybt i os og blev skabt for at overleve noget. 

Overlevelse varetages af det instinktive niveau, dvs. kroppen/nervesystemet. Vi er derfor nødt til at arbejde på dette plan for at kunne ændre vores mønstre. Det er her de blev skabt, ikke på det mentale niveau. Jeg arbejder dog på alle 3 planer i min terapi, både det instinktive, det følelsesmæssige og det mentale. Min stærke intuition og evne til at mærke mine klienter kunne man kalde det spirituelle niveau, og det arbejder jeg således også med. 

Min særlige metode

Mit arbejde med at hele traumer drejer sig primært om nervesystemet og kroppen. Hvis vi har mange traumer på lager – det kan både være udviklingstraumer eller choktraumer – så har vi i et forsøg på at overleve lukket af for at mærke kroppen. Første skridt vil så være at genskabe en kontakt til kroppen, så vi kan begynde det egentlige helingsarbejde. 

Traumeterapi skal foregå nænsomt og i klientens tempo, for bliver nervesystemet overvældet, kan der opstå re-traumatisering, og så tager traumehelingen længere tid end nødvendigt. 

Jeg bruger i mit arbejde metoder fra både SE-traumeterapi (somatic experience), gestaltterapi, visualiseringsøvelser og hvis klienten er åben for det inviterer jeg også ofte til at bruge stemmen som forløsende redskab. Jeg giver ofte klienten en relevant hjemmeopgave for, så processen intensiveres. 

Lydhealing bruger jeg som en supplerende eller selvstændig behandling i sig selv, da det egner sig godt til at arbejde på det følelsesmæssige og kropslige niveau. Det er fantastisk til at løse blokeringer op og udskifte negative overbevisninger og mønstre, der ellers er svære at komme til livs. At modtage en lydhealing er nænsomt for nervesystemet og effektivt for klienten. 

Et forløbs varighed afhænger især af i hvor høj grad utryg tilknytning du har udviklet, men også din vilje og commitment til at arbejde med dig selv. 

De seneste 8 år har jeg fået lov at hjælpe rigtig mange mennesker med at hele gamle traumer og komme tilbage i tryg tilknytningsform. Og det har gjort en kæmpe forskel for deres kærlighedsliv. 

Jeg vil elske at støtte, inspirere og guide dig til at give slip på det, der ikke tjener dig mere – og give plads til en ny måde at leve på. 

Kontakt mig eller book en afklarende samtale, så finder vi ud af om et forløb kærlighedsterapi er noget for dig. 

Ønsker du min hjælp, kan du købe et klippekort på 5 sessioner á 60 min her

Eller 10 sessioner her

*Et forløb kærlighedsterapi kan betales i 2 rater. 

Book en gratis afklarende samtale (20 min) her

Alle mennesker oplever knubs på livets vej i relationer til andre mennesker. De første er vores forældre, og afhængig af deres gode/dårlige evner som forældre, præges vores (følelses-)liv meget på et tidligt tidspunkt i livet.